Bent u een liefhebber van de vogelsport? Dan is deze informatie speciaal voor u bestemd.
De Hollandse IJssel is een vereniging van echte vogelvrienden uit Montfoort en omgeving die,
opgericht in 1986, inmiddels is uitgegroeid tot een bloeiende en vooral gezellige vereniging van
zo'n 70 leden. De Hollandse IJssel is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
te Bergen op Zoom. Één maal per jaar wordt in Verenigingsgebouw St. Joseph te Montfoort een
grote tentoonstelling georganiseerd waar de aangesloten leden hun resultaten van het afgelopen broedseizoen laten zien.
 

Activiteiten van "De Hollandse IJssel"

·         Vergaderingen

·         Verenigingsavonden waarop gastsprekers d.m.v. film of dia's aspecten van onze liefhebberij belichten.

·         Jaarlijkse tentoonstelling, meestal in november of december. Dit jaarlijkse hoogtepunt binnen onze
vereniging geldt algemeen als één van de gezelligste vogelshows in de provincie Utrecht.

·         Voor jeugdleden worden er tijdens de jaarlijkse tentoonstelling speciale aanmoedigingsprijzen beschikbaar gesteld.

·         Elk jaar wordt in januari een gezellige verenigingsavond georganiseerd. 

Contributie

Aan het lidmaatschap zijn de volgende contributies verbonden, die bij vooruitbetaling moeten worden voldaan:
Gewone leden .............................á 27,00 per jaar.
Jeugdleden t/m 16 jaar ................á 13,50 per jaar.
A.O.W.-leden ..............................á 22,00 per jaar.
Gastleden....................................á 17,00 per jaar. 


Doelstelling

De bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.

De voordelen van het lidmaatschap 

·         Als lid van onze vereniging krijgt u maandelijks het blad "Onze Vogels" toegezonden. Dit is een
uitgave van de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers, de grootste vogelbond in Nederland.

·         U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van alle verenigingsactiviteiten

·         Wilt u uw vogels ringen, dan krijgt u van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers een eigen kweeknummer.

·         U kunt niet alleen meedoen aan regionale-, districts- en nationale tentoon-stellingen, maar ook de
Bondsshow in Apeldoorn en zelfs aan de wereldkampioenschappen.

·         De vereniging beschikt over eigen tentoonstellingskooien waarover u tegen een geringe vergoeding
kunt beschikken om deel te nemen aan tentoonstellingen

 

 

Aanmelden kunt u door uw gegevens te mail naar vogelverenigingmontfoort@gmail.com